WebSiteTemplate.org
 
 
Nyheder - BIN HAR FÅET NY HJEMMESIDE SE VENLIGST : http://bin-norden.org/
 
 
 
 

Nyheder - BIN HAR FÅET NY HJEMMESIDE SE VENLIGST : http://bin-norden.org/

Beth takker af. BIN tager til Bergen!

Kære alle

13. marts 2013 på 9-årsdagen for den opstartskonference, der satte Børn & Kultur i Norden – hvad ved vi? på skinner, samledes BINs nordiske styregruppe på Det informationsvidenskabelige Akademi i København. Samme dag udkom projektets afsluttende publikation Børn & Kultur i Norden – nordiske forskningsperspektiver i dialog. Den opsamler og indkredser den fælles faglige platform og de tværgående dialoger og indspil til nye, BIN-projektet har skabt. Den skriver sig frem som ´formandens beretning’ og har derfor BINs humanistiske og æstetiske perspektiv som rød tråd.

De af jer, der ikke får den tilsendt, kan købe den som trykt bog for 175 kr. plus porto. I sender blot en mail til bj@iva.dk, så får I et kontonummer, I kan overføre til – og hurtigt derefter en bog! I kan også downloade den som PDF-fil  Husk papir i printeren – den er på 200 sider! Med den er projektet Børn & Kultur i Norden – hvad ved vi? endelig afsluttet. Endnu en periode i BINs liv er forbi.   

Samme dag kunne jeg se tilbage på 10 år som formand for BIN. De første 6 år med febrilsk aktivitet. Ansøgning på ansøgning blev skrevet og imødekommet, projektet, blev tænkt, konferenceserien blev udviklet og organiseret, rejsen fra Shæffergården i København over Lysebu ved Oslo til Hotel Örk, Hveragerdi, i Island blev gennemført. Konferenceartiklerne blev peer reviewed og netpubliceret. Et stort, men givende, arbejde for en formand og en nordisk styregruppe støttet af ¼ uundværlig sekretær (tak til Lil Foged og Mette Kusk!)

De sidste år har der været stille omkring BIN. Bevillingerne løb ud og blev afrapporteret, sekretærhjælpen forsvandt og arbejdet med den afsluttende publikation, der nu har set dagens lys, viste sig at blive større end som så.  Danmarks Biblioteksskole gennemgik samtidig en drastisk både ledelsesmæssig og strukturel proces. Ud af den kom Det informationsvidenskabelige Akademi, der her fra 1. april har fået status som selvstændigt institut på Københavns Universitet. Processen har krævet min fulde opmærksomhed og dermed bidraget både til BINs manglende aktivitet og til formandens dårlige samvittighed! BIN er nemlig uundværlig både som nordisk forskernetværk og som mødested for de dialoger mellem forskellige forskningsperspektiver, der i dag er mere nødvendige end nogensinde.

Henrik Tarp Vang har heldigvis med sikker hånd styret hjemmesiden, men ellers har det knebet med tid, overskud (og penge) til nye aktiviteter. Nu er publikationen i hus og det er blevet tid til at se frem! 10 år er en lang formandsperiode, så at se frem indebærer, at jeg takker af som formand!

Den nordiske styregruppe har bakket op om min beslutning om at fratræde. IVA har brug for mine sidste år i aktiv krigstjeneste! Styregruppen har brugt det som en anledning til fornyelse og generationsskifte. Mødet på IVA samlede derfor ikke alene den afgående styregruppe, men også den tiltrædende. Dagny Kristjansdóttir ankom med den nye islandske repræsentant Helga Birgisdóttir, Anne Banér med magister i filosofi, ph.d.-studerende Ellinor Lidén som suppleant for Fil. Dr. og studierektor Catharina Hällström, begge fra Centrum för Barnkulturforskning ved Stockholms Universitet, der indtræder som svensk repræsentant. Liisa Karlsson havde lavet en overgangsaftale med professor Pauline von Bonsdorff fra Jyväskylä Universitet. Selv blev jeg fulgt af adjunkt Helle Karoff fra Aalborg Universitet i København, som får adjunkt Gitte Balling fra Det informationsvidenskabelige Akademi som suppleant. Jorunn Spord Borgen, der i mellemtiden er blevet professor ved Norges Idrettshøgskole, havde været aktiv. Hun kom både med tilsagn fra ledelsen på Høgskolen i Bergen, som meget gerne vil huse BIN-Norden i den næste periode, og med bekræftelse fra førsteamanuensis Elin Eriksen Ødegaard, der efter en overgangsperiode, hvor Jorunn selv har formandsposten og dermed sikrer kontinuiteten, vil overtage ledelsen med stipendiat Liv Torunn Grindheim som suppleant. Dermed er BINs fremtid sikret på bedste måde og mødet med stor tilfredshed konstituere den nye nordiske styregruppe, som skal føre BIN ind i endnu en begivenhedsrig periode! Resten af mødet gik med faglige indspil og ideer, som den nye styregruppe kunne tage med sig. Den er, vil I snart erfare, allerede i fuld gang!

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle jer, der som medlemmer af styregruppen, har været helt uundværlige samarbejdspartnere: Ivar Selmer-Olsen, Kristján Jóhann Jónsson, Anne Banér, Dagný Kristjansdóttir, Liisa Karlsson, Ulf Palmenfelt, Jorunn Spord Borgen og sidst, men allermest Henrik Tarp Vang. Jeg ved heldigvis, at vores venskab rækker ud over styregruppens rammer!

Til alle medlemmer og alle jer, der engageret har bidraget til gennemførelse og afslutning på Børn & Kultur i Norden: Tak! Vi ses i nye BIN sammenhænge.

Mange hilsner

Beth

Submenu